طرح ادبی «درست نویسی»

طرح ادبی«درست نویسی»کاری از  زهرا مرجانى در کانون پرورش فکری مرکز جاورسیان استان مرکزی .

در این ویدئو مربی با یک قصه خیال انگیز و ملموس اهمیت درست نویسی در پیامک ها و فضای مجازی و توجه به زبان فارسی را به کودکان یادآوری می کند.

شخصی سازی

انتخاب حالت کور رنگی

انتخاب رنگ

اندازه فونت