طرح ادبی (۱۲۳) بازی با کلمات

اجرای طرح ادبی"بازی با کلمات" توسط خانم شکوفه فتاحی مربی کانون از استان کرمانشاه،این ویدئو را ببینید و با این طرح آشنا شوید.

شخصی سازی

انتخاب حالت کور رنگی

انتخاب رنگ

اندازه فونت