معرفی کتاب ببین چگونه رشد می کند

 معرفی کتاب« ببین چگونه رشد می کند» کاری از محمدصالح احسانی عضو کانون سرخه از استان سمنان،این کتاب  به کمک تصاویری زنده و زیبا از جانوران گوناگون، بسیاری از آنها معرفی شده و شکل کوچکی آنها با زمانی که بزرگ شده اند مقایسه گردیده است. طرح کتاب ساده و ابتکاری و برای کودکان جذاب و سرگرم کننده است.

شخصی سازی

انتخاب حالت کور رنگی

انتخاب رنگ

اندازه فونت