معرفی کتاب مجموعه سیمرغ قصه های مردم ایران

سیمرغ قصه های مردم ایران مجموعه کتابی است که قصه های بومی و محلی مناطق ایران را معرفی می کند این کتاب را آقای کیوان باقلاچی در قالب ویدئو معرفی کردند ببینید و بیشتر با این کتاب آشنا شوید.

شخصی سازی

انتخاب حالت کور رنگی

انتخاب رنگ

اندازه فونت