معرفی کتاب خواهرم پرنده شد

معرفی کتاب "خواهرم پرنده شد"مجموعه شعری برای کودکان غزه به کوشش بابک نیک طلب توسط خانم نسرین بیژنگی مربی کانون لالجین از استان همدان،این ویدئو را بینید و بیشتر با این کتاب آشنا شوید.

شخصی سازی

انتخاب حالت کور رنگی

انتخاب رنگ

اندازه فونت