پر زرد قناری (شعرخوانی)

ناهید سهرابی مربی ادبی مرکز کمیجان از استان مرکزی، شعر«پر زرد قناری» سروده ناصر کشاورز را اجرا می‌کند.

شخصی سازی

انتخاب حالت کور رنگی

انتخاب رنگ

اندازه فونت