ماجراهای زردک و سرخک

ساخت نمایش"ماجراهای زردک و سرخک" توسط خانم رضوان صادقی عضو ٨ساله و خانم گیمدی مربی همراه از کانون استان قم، این نمایش عروسکی ماجرای دو میکروب ریزی است که داخل دهان بچه ای زندگی می کند.

شخصی سازی

انتخاب حالت کور رنگی

انتخاب رنگ

اندازه فونت