نمایش (۳) حرفای خوب

نمایش و قصه " حرفای خوب " کار مشترکی از آقای علیرضا آقایی کارشناس مسئول کانون استان ایلام ، آقای فرزاد زیدی نژاد کارشناس هنری کانون استان لرستان و آقای یاسر هاشم زاده مربی مسئول کانون. ببینید و لذت ببرید.

شخصی سازی

انتخاب حالت کور رنگی

انتخاب رنگ

اندازه فونت