چه می بینیم ، چه هست

ساخت فیلم کوتاه به نام "چه می بینیم، چه هست " توسط خانم زیبا عبدی کارشناس هنری کانون از استان همدان

شخصی سازی

انتخاب حالت کور رنگی

انتخاب رنگ

اندازه فونت