کرونا را شکست میدهیم

انیمیشن کرونا را شکست می دهیم" کار خانم فاطمه مولایی مربی خوب کانون عنبرآباد از استان کرمان. این انیمیشن زیبا را ببینید.  

شخصی سازی

انتخاب حالت کور رنگی

انتخاب رنگ

اندازه فونت