یک روز بارانی

انیمیشن "یک روز بارانی" کارمشترک خانم هیوا ملکی مربی فرهنگی و آقای سهیل مقیمی مربی ادبی کانون سریش آباد از استان کردستان. ببینید و لذت ببرید.

شخصی سازی

انتخاب حالت کور رنگی

انتخاب رنگ

اندازه فونت