انیمیشن «شهر من»

انیمیشن «شهر من» کاری از آرام امینی و حمیده قاضی‌زاده از مربیان کانون  استان کرمانشاه.

شخصی سازی

انتخاب حالت کور رنگی

انتخاب رنگ

اندازه فونت