فیلم کوتاه «زندگی روستایی»

فیلم کوتاه «زندگی روستایی» کاری از اعضای سیار روستایی خانمیرزا با مربی گری  میلادصادقی در کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان چهارمحال و بختیاری

شخصی سازی

انتخاب حالت کور رنگی

انتخاب رنگ

اندازه فونت