نماهنگ امام مهربان به مناسبت عیدسعید غدیرخم

 نماهنگ "امام مهربان" به مناسبت عید سعیدغدیرخم کار مشترکی از اعضای مراکز کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان های،خراسان رضوی، خوزستان.

شخصی سازی

انتخاب حالت کور رنگی

انتخاب رنگ

اندازه فونت