نمایش «ماجراهای عمو ‌پنبه»

نمایش «ماجراهای عمو ‌پنبه» کاری از شادی پاکزاد مربی فرهنگی مرکز شماره 2 کانون مهاباد استان آذربایجان غربی را با هم ببینیم.

شخصی سازی

انتخاب حالت کور رنگی

انتخاب رنگ

اندازه فونت