نمایش «پس گردنی» (برگرفته از حکایت نامه)

شهلا ریحانی از مربیان استان یزد نمایش «پس گردنی» (برگرفته از حکایت نامه) را بازنویسی و کارگردانی کرده است. این نمایش با طراحی صحنه و عروسک سازی نجمه احمدزاده و همکاری تعدادی دیگر از اعضای کانون یزد تولید شده است.

شخصی سازی

انتخاب حالت کور رنگی

انتخاب رنگ

اندازه فونت