ویروس کرونا

ساخت انیمیشن کوتاه توسط خانم سحرکاظمی(عضو ) و با راهنمایی خانم فاطمه نوروزیان مربی کانون از استان چهارمحال و بختیاری.

شخصی سازی

انتخاب حالت کور رنگی

انتخاب رنگ

اندازه فونت