قصه بخوان و بدان

قصه "بخوان و بدان" را آقای کیوان باقلاچی مربی کانون از استان اردبیل روایت می کنند، این ویدئو را ببینید، بشنوید و لذت ببرید.

تصاویر

شخصی سازی

انتخاب حالت کور رنگی

انتخاب رنگ

اندازه فونت