قصه خروس زری

اجرای قصه"خروس زری" توسط خانم سمیرا خان زادی از تهران،این ویدئو ببینید،بشتوید و لذت ببرید.

شخصی سازی

انتخاب حالت کور رنگی

انتخاب رنگ

اندازه فونت