قصه دخترک کبریت فروش

قصه "دخترک کبریت فروش" را خانم فاطمه بیاتی مربی کانون از استان قم روایت می کنند، این ویدئو را ببینید، بشنوید و لذت ببرید.

شخصی سازی

انتخاب حالت کور رنگی

انتخاب رنگ

اندازه فونت