قصه زور کی از همه بیشتره

روایت قصه"زور کی از همه بیشتره" توسط خانم فاطمه رشید مربی کانون بستک از استان هرمزگان،ببینید،بشنوید و لذت ببرید.

شخصی سازی

انتخاب حالت کور رنگی

انتخاب رنگ

اندازه فونت