قصه یه عالم مداد رنگی

روایت قصه "یه عالم مداد رنگی" توسط خانم معصومه کاظمی مربی کانون از استان خراسان جنوبی، این ویدئو را ببینید و لذت ببرید.

شخصی سازی

انتخاب حالت کور رنگی

انتخاب رنگ

اندازه فونت