قصه «آهوی گردن دراز»

روایت قصه «آهوی گردن دراز» توسط خانم ستاره خباز مربی کانون دامغان از استان سمنان، این ویدیو را ببینید ، بشنوید و لذت ببرید.
 
 
 

شخصی سازی

انتخاب حالت کور رنگی

انتخاب رنگ

اندازه فونت