قصه غازی که نمی خواست غاز باشد(به زبان اشاره)

خانم سارا ناصری مربی کانون موچش از استان کردستان قصه «غازی که نمی خواست غاز باشد» را با زبان اشاره اجرا می کند این ویدیو را ببینید و با کودکان نیازهای ویژه به اشتراک بگذارید.

شخصی سازی

انتخاب حالت کور رنگی

انتخاب رنگ

اندازه فونت