قصه من همانم... من همانم

روایت قصه « من همانم... من همانم» توسط خانم زهرا تلخابی مربی کانون تلخاب از استان مرکزی. ببینید،بشنوید و لذت ببرید.

شخصی سازی

انتخاب حالت کور رنگی

انتخاب رنگ

اندازه فونت