بازی با کلمات (طرح ادبی)

صفیه سلدوزی از مرکز نقده در استان آذربایجان غربى به کمک بازی با کلمات راه‌هایی برای نوشتن خلاق را آموزش می‌دهد.

شخصی سازی

انتخاب حالت کور رنگی

انتخاب رنگ

اندازه فونت