به یاد سردار شهید قاسم سلیمانی (دلنوشته)

در این ویدئو طیبه پوربصیری مربی ادبی اهواز دلنوشته‌ای که به قلم خودش برای سردار شهید قاسم سلیمانی نوشته است را می‌خواند. نسیمه انصاری تنظیم این ویدئو را انجام داده است.

شخصی سازی

انتخاب حالت کور رنگی

انتخاب رنگ

اندازه فونت