طرح ادبی خنده‌ها

مریم قلی‌زاده مربی ادبی مرکز بستان‌آباد کانون استان آذربایجان شرقی، در طرح ادبی خنده‌ها درباره خندیدن و خاطره نویسی از خنده‌ها صحبت می‌کند.

شخصی سازی

انتخاب حالت کور رنگی

انتخاب رنگ

اندازه فونت