ماریونت یا نخی (آشنایی با تکنیک‌های نمایش)

فاطمه برمانی مربی فرهنگی مرکز شماره 3 کانون در استان اردبیل برای آشنایی با تکنیک‌های نمایش درباره ماریونت (نخی) توضیح می‌دهد.

شخصی سازی

انتخاب حالت کور رنگی

انتخاب رنگ

اندازه فونت