ماریونت یا نخی (آشنایی با تکنیک های نمایش)

فاطمه برمانی مربی فرهنگی مرکز شماره 3 کانون در استان اردبیل، درباره آشنایی با تکنیک‌های نمایش آموزش می‌دهد. (بخش دوم)

شخصی سازی

انتخاب حالت کور رنگی

انتخاب رنگ

اندازه فونت