گرامی‌داشت پیروزی انقلاب

به مناسبت سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی، سوفیا رضایی عضو کانون اهواز با مربی‌گری طیبه‌پور بصیری متنی را تهیه و اجرا کرده است.

شخصی سازی

انتخاب حالت کور رنگی

انتخاب رنگ

اندازه فونت