آموزش نقاشی(۹۰) تکنیک چاپ روی شیشه

خانم مینا کردانی مربی کانون اهواز از استان خوزستان"تکنیک چاپ روی شیشه" را آموزش دادند.این ویدئو را ببینید و شما هم یاد بگیرید.

شخصی سازی

انتخاب حالت کور رنگی

انتخاب رنگ

اندازه فونت