سفالگری ساخت چهره

خانم زهرا پرویزی مربی کانون ملایر از استان همدان یک نمونه دیگر از کار با گل سفال را آموزش داده اند، این ویدئو را ببینید و شما هم امتحان کنید.

شخصی سازی

انتخاب حالت کور رنگی

انتخاب رنگ

اندازه فونت