آموزش تکنیک چاپ

سمیه جعفری مربی هنری مرکز 3 کانون استان اردبیل آموزش تکنیک چاپ را آموزش می‌دهد. ببینید و شما هم امتحان کنید.

شخصی سازی

انتخاب حالت کور رنگی

انتخاب رنگ

اندازه فونت