سفالگری ساخت سبد میوه

آموزش ساخت "سبد میوه" با گل سفال توسط خانم زهرا سادات رهی باغستانی مربی کانون فردوس از استان خراسان جنوبی،این ویدئو را ببینید و شما هم یاد بگیرید.

شخصی سازی

انتخاب حالت کور رنگی

انتخاب رنگ

اندازه فونت