پرنده‌های سفالی

اعظم رحیمی مربی هنری کانون استان مرکزی ساخت پرنده‌های زیبای سفالی را آموزش می‌دهد. ببینید و شما هم امتحان کنید.

شخصی سازی

انتخاب حالت کور رنگی

انتخاب رنگ

اندازه فونت